ISO/TS 16949 TETKİKLERİNDE, 1.AŞAMADA (Readiness Review) ARANAN ÖZELLİKLER
 
 
Aşağıdaki faaliyetler ve dokümantasyon tamamlanmadan 1. Aşama Tetkik Planlanmaz.

1-     Tüm tetkik edilecek tüm alanlar için prosedürler ve Kalite El Kitabı hazır olmalıdır;
Kalite El kitabı hariç tutmaların gerekçelerini de kapsayacak şekilde Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını içermelidir. Ürün tasarımı izin verilebilir tek hariç tutmadır ve tasarım sorumluluğu bulunmayan kuruluşlarda hesaba katılabilir. Proses tasarımı hariç tutulamaz. Sadece 7.3.2.1, 7.3.3.1 maddeleri ürün tasarım sorumluluğu olmayan kuruluşlarda hariç tutulabilir. Kalite El Kitabı dokümante edilmiş prosedürleri içermeli veya atıfta bulunmalıdır. Kalite el kitabı KYS proseslerinin sıralamasını, etkileşimlerini ve süreç sahiplerini tanımlamalıdır. Bu doküman bir firmanın proses odaklı yönetim sisteminin konseptini gerektiği gibi kavrayıp kavramadığını anlayabilmek açısından önemlidir. Bir kuruluşun süreçlerini tanımlaması ve daha sonra bunların sıra ve etkileşimlerini tanımlaması süreç odaklı yönetim sistemi oluşturmasının ilk adımıdır. Eğer etkinlik başarılı bir şekilde yürütülürse, kalite yönetim sistemi içeriğindeki izleme ve ölçme aktiviteleri, iç tetkik planlanması ve müşteri memnuniyeti için tanımlanmış süreçlerden faydalanılabilir.
 
2-     En az geçmiş 12 aylık anahtar performans göstergelerinden aşağıda belirtilenler izlenecektir:
 

Müşteri memnuniyeti,
Müşteri şikâyetleri,
Performans düşüklüğünden dolayı müşterinin tanımladığı kontrollü sevkıyat veya özel statüler,
Sevkiyat performansı,
Müşteri değerlendirme sonuçları,
İç ve Dış PPM,
Çalışan motivasyonu ve bilinci,
Sürekli iyileştirme konuları,
Tedarikçi performansları,
Negatif eğilimler veya performans verileri olması durumunda kök sebep analizlerini ve önemli noktaları da içerecek şekilde reaksiyonlar planlanmalıdır. Tetkikçi bu planların etkinliğini değerlendirmelidir.
 
3-     Son 12 ay içerisinde ISO/TS 16949:2009 şartnamesinin tüm şartlarının ve tüm proseslerin tetkik edildiği bir iç tetkik tamamlanmış olmalıdır.
i.               Kalite Yönetim Sistem tetkiki
ii.             İmalat Proses Tetkikleri
iii.            Ürün Tetkikleri
 
4-     Kalifiye iç tetkikçilerin listesi (Tetkikçi yeterlilik kriterleri müşteri özel şartlarını da içerecek şekilde tanımlanmalıdır.)
 
5-     Son 12 ay içerisinde yapılmış Yönetim Gözden Geçirmeleri (Bu gözden geçirmelerden en az birisi ISO/TS 16949:2009 şartlarını karşılamalı ve KYS, İmalat ve Ürün denetimlerinin sonuçları değerlendirilmesini içermelidir.)
 
6-     ISO/TS16949:2009 Belgesi isteyen tüm kuruluşlarda, (eğer varsa) müşterilerine ait özel şartların son revizyonları mevcut olmalı ve Sistem müşteri özel şartlarını karşılamalı.
 
 
Yukarda tanımlanan konular yoksa veya eksikse 1. aşama denetimi sonucunda kuruluşun 2. aşama denetime hazır olmadığı kararı verilir. Yukarıdaki konular tamamlandığında 1. Aşama denetimi tekrar gerçekleştirilir.

 

ISO / TS 16949 İKİNCİ AŞAMA DENETİMDE STANDARDIN TÜM MADDELERİ TETKİK EDİLİR

ISO/TS 16949’un maddeleri 
1. Kapsam,
2. Bilgi Referansları,
3. Terimler ve Tanımlar,
4. Kalite Yönetim Sistemi,
5. Yönetim Sorumlulugu,
6. Kaynak Yönetimi,
7. Ürün Gerçekleştirme,
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

ISO/TS 16949 denetimlerinde uygulanan Proses Yaklaşımında Turtle (Kaplumbağa) Modeli

1. Market Analizi / Müşteri Şartları,
2. İhale / Teklif,
3. Sipariş / İstek, 
4. Ürün ve Proses Tasarımı, 
5. Ürün ve Proses Dogrulaması / Geçerliliği,
6. Ürün üretimi / İmalat,
7. Sevkiyat,
8. Ödeme,
9. Garanti / Servis, 
10. Satış Sonrası Müşteri Geri Beslemeleri.

ISO/TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Otomotiv endüstrisi tedarikçilerine yönelik kalite yönetim sistemi olan ISO/TS 16949:2009, otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı, otomotiv tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuş bir standarttır. Kuzey Amerikan QS 9000 Standardı ile Avrupa otomotiv standartlarını (Alman VDA 6.2, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi) bir araya getirerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir.

ISO/TS 16949’a göre ancak otomotiv yan sanayi tedarikçileri belgelendirilebilir. Sistem ISO 9001:2000’e dayanır ve yönetim sistemlerinin kurulması ve denetlenmesine değişik bir bakış açısı getirir. ISO/TS 16949:2009 mevcut kalite yönetim sistem mevzuatlarına yeni ve katı kurallar getirmez. 

Neden ISO/TS 16949:2009?
Amacı;

 Sürekli iyileştirme,
 Hataların önlenmesi,  
 Değişkenliğin azaltılması,  
• Tedarik zincirindeki kayıpların azaltılmasını sağlayacak temel kalite sistemini geliştirmektir.

Faydaları;
 Birden fazla belgelendirme denetimine olan gereksinmeyi ortadan kaldırarak otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım sağlar,
 Kullanımı kolaydır
 Dokümantasyon miktarında azalma sağlar,
 Ana üreticilerin tedarikçi değerlendirmelerinde kolaylık sağlaması.

Uygulama Alanları; 
• Üretim,  
• Servis parçası tedarikçileri,  
• Tedarikçiler,
• Parça veya malzeme tedarikçileri,
 Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar,
 Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri

Önemli Noktalar
1- Üretimdeki otomotiv parçası imal etmeyen bölümler ve çalışanlar üreticinin isteği üzerine, denetim kapsamı dışına çıkarılabilir. Denetim ve belgelendirme fiyatlandırılması yalnızca otomotiv parçası imalatı ile ilgili bölümdeki çalışan sayısı ile belirlenir.
2- Tetkiki 1. aşama ve 2. aşama olarak iki ayrı denetim olarak yapmak mecburidir. 1. aşama tetkike tüm hazırlıklar tamamlanmış olarak girilmesi tavsiye edilir.
3- ISO 9001 standardından çok farklı olmayan ISO/TS 16949’a geçiş ISO 9001’i uygulayan işletmeler için son derece kolaydır. Temel ve önemli fark Müşteri Özel İsteklerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesidir. Ana otomotiv üreticilerinin tedarikçilerinden bazılarına uygulaması için zorunlu tuttuğu bazı özel istekleri aşağıda sıralanmıştır. Parçanın önemine, kullanım vs. durumuna göre istekler artmaktadır. Bunlar;

- SPC (İstatistiksel Proses Kontrol)  - APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması)
- FMEA ( Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi) - PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi)
- MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi)